<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Tên thật Truong V Lau, sinh năm 1950. Bút hiệu Mặc Khách. Cựu Sinh viên Luật Khoa, cựu Sĩ Quan Không Quân QLVNCH. Tu nghiệp tại Mỹ 2 năm (trước 1975). Tù cải tạo 7 năm. Diện Tỵ nạn HO. Là Nhà Thơ thuộc Hội Thơ Tài Tử Kiêm Nhiếp Ảnh Gia (Nghệ Thuật). Cộng tác trên các Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật và các Website: Thi đàn Hoa Tiên - Thơ Văn - DĐ Dân Tộc PSXH - Hội quán Phi Dũng (Không Quân) - Lạc Việt - Phố Vui - Cụm hoa TY - Quân sử Tạp Chí... Là thành viên Văn Bút VNHN vùng DNHK. Đã ra mắt 2 Thi phẩm: Tình Thơ MÔT MẢNH ĐỜI (2010) và Hồn Thơ ĐẤT KHÁCH (2015)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com