<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le DinhTác giảMIÊN DU ĐÀ LẠT

Liên lạc tác giả:

haingoaithica04@yahoo.com
Ngày xưa
trăng đứng trên non
để anh gối mộng
đem về treo mây

Ngày nay
mộng đã theo mây
còn anh vẫn đợi...
đầu non trăng chờ!

bốn câu Lục Bát
hững hờ!
buồn riêng
ai biết
thẩn thờ thơ than

thơ rằng:
người đã sang ngang
Chỉ ta
đứng đợi ...
trăng chìm đầu non!MIÊN DU ĐÀ LẠT (CA July 14,2009)Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com