<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

. Thân tặng Dạ Nguyệt

Dạ Nguyệt ơi
Ôi tên người đẹp quá
Gợi bóng hình như biển cả như không trung
Trăng đêm nay, trăng quyến rũ vô cùng
Người có kịp về chung vui bến hẹn?

Tiên nữ ơi, tửu chờ nàng nâng chén
Hạnh ngộ. Hề
Ai trễ hẹn chuyến về
Để ta ngậm ngùi hồn lạnh dạ tái tê
Khách lữ thứ bước sơn khê đơn độc.

Chí nam nhi, há nào ta lại khóc?
Khi giang sơn gấm vóc vẫn đợi chờ
Đêm nhớ người, ta dệt vội vần thơ
Cô đơn ngập tâm tưởng nên ta vẫn thức cho trọn đêm thơ Dạ Nguyệt.

Trăng khuất núi mà vẫn vắng người nên chưa tàn tiệc
Ta gọi trăng, lời tha thiết canh thâu
Ai xa xăm, ai cuối bể giang đầu
Đêm ngẩng mặt ta gọi câu tri ngộ.

Có phải chăng nàng còn bận trĩu ánh vàng bên kia phố?
Ôi cách ngăn hơn một nửa quả địa cầu
Bầu hồ trường (*),
Ta biết đổ về đâu?
Đổ về Bắc chi cho hận sầu vong quốc?
Ta đổ về Nam mong say giấc mộng đời.

Ôi thế thái nhân tình, sao vẽ vời chi lắm cuộc chơi?
Ta thất chí, Dạ Nguyệt ơi, sầu vạn kỷ.

Chốn nhân gian, ta hỏi ai tri bỉ?
Ai đồng hành, ai nung chí cùng ta?
Ai mài gươm, ai dấn bước sơn hà?
Há chẳng lẽ mình ta thân đơn độc!

Ta say rồi, vắng nàng đêm nay ta muốn khóc
Tự nhủ lòng tráng sĩ độc tửu hề
Ta đứng lên, tim giục bước sơn khê
Tình non nước, lời thề ta vẫn giữ.

Tuý ngoạ. Hề
Há ngại đường sinh tử?
Chiến sĩ. Hề
Há chẳng giữ tình quê?
Mai thanh bình nguyện vẹn chữ phu thê
Vui hạnh ngộ trọn tình quê đêm Dạ Nguyệt

Ta đi nhé, chào tiên nương mắt biếc.

(*) Hồ Trường-Nguyễn Bá Trác
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com