<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le DinhLời cha dặn

Cha dặn chúng con, mai khôn lớn chớ quên niềm căm hận
Giặc giết cha trên tuyến trận xung phong
Mẹ ơi, xác cha nát tan, khiến chúng con đau nhói cả lòng
Nhưng hãnh diện vì có người cha đã góp công giữ nước.Nếu đêm nay mẹ về có hỏi
Cha đâu rồi, con nói làm sao?
Hãy ngẩng mặt lên chớ than khóc nghẹn ngào
Và cứ nói, cha xông vào chiến trận.

Biển đảo quê hương, giặc tràn vào xâm lấn
Cha dấn thân, dẫu chỉ phận thất phu
Cha nói rằng thà chết dưới lằn đạn quân thù
Hơn là chết mà ngàn thu ôm hận.

Cha cũng dặn nếu hy sinh trong chiến trận
Mẹ đừng buồn, cũng đừng giận cha con
Mà hãy thay cha giáo dục lớp tuổi son
Mai khôn lớn vì nước non mà dựng chí.

Cha dặn mẹ tuy tiếc thương nhưng đừng ủy mị
Noi gương chồng mà dựng chí hùng anh
Nếu chỉ vì tình riêng mà quên nợ nước, cha không đành
Nguyện làm cỏ cho ngàn xanh Tổ Quốc

Xa mẹ và con, lòng đau chất ngất
Nhưng nếu ai cũng vì tình riêng thì Tổ Quốc sẽ ra sao?
Khi ra đi, cha quyến luyến nghẹn ngào
Nhưng cố giấu niềm đau, cha xông trận.

Cha dặn chúng con, mai khôn lớn chớ quên niềm căm hận
Giặc giết cha trên tuyến trận xung phong
Mẹ ơi, xác cha nát tan, khiến chúng con đau nhói cả lòng
Nhưng hãnh diện vì có người cha đã góp công giữ nước.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com