<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Anh muốn thương
cái xấu của em

Nguyên Trần

. Cảm xúc khi đọc bài thơ “Em là gái trời bắt xấu”
của người đẹp Thi nhân Trần thị Lệ Khánh. (NTPhát)Cảm thương Lệ Khánh tài hoa
Hồng nhan bạc phận trời già trêu ngươi
Đời em thiếu một nụ cười
Truân chuyên phận gái kém tươi nụ hồng
Trăng thề chờ điệu thương mong
Anh buồn thờ thẩn cõi lòng xót xa
Em rơi giọt nước mắt ngà
Anh đưa tay hứng đậm đà nuốt vô
Ngàn năm lỡ chuyện hẹn hò
Anh về viết vội vần thơ đau tình
Đất Trời một cõi u minh
Có chàng lãng tử một mình tương tư
Nhớ em quên cả thực hư
Ấp e luyến ái ngần ngừ tỏ phân
Lê Khánh ơi! đã bao lần
Anh gom thương nhớ bâng khuâng Xuân tàn.


I want to love your ugliness

Loving Lệ Khánh full talented
The beauty carries distress fate due to God’s challenges
Your life lacks of a smile
Up-and-Down side made you short of fresh from a rosy rose
Dim moonlight waiting for swear to wait for love faith
I sadly wept with the heart of torment
You shed ivory tears
I put my hand to collect to swallow grievely
We missed the dating forever
I went back in hurry to write the distressful poems
Heaven and earth in the magic world
There is a romantic guy in lovesickness
Missing you made me even forget the true or false
Bashful and nostalgic laments to expres my deep sentimental thoughts
Dear Lệ Khánh! There are so many times
That I gather my love in disturbance.


. Feelings when reading the poem "I'm a girl that God caught ugly" Written by The Beauty Female Poet Trần thị Lệ Khánh


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com