<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần
. Xin phụng họa bài thơ "Bài Thơ Mùa Đông"
của nhà thơ Thiền Sư Xóm Núi.


BÀI THƠ MÙA ĐÔNG

Tàn đông gậy trúc dưới chân đèo
Đào nở soi mình tiếng suối reo
Bầy hạc quây quần bên bãi tuyết
Bài thơ ghi lại đá cheo leo (Thiền Sư Xóm Núi)Đông về...

Đông về tuyết phủ ngập đường đèo
Làn nước hồ ao cũng hết reo
Đàn Hải Âu rời nơi trốn tuyết
Bên sông bìm bịp chẳng còn leo ...(Tuyết Phan)

Bâng Khuâng

Chiều còn lãng đãng giữa lưng đèo
Thông uốn mình theo tiếng gió reo
Thờ thẫn bước chân trong nắng nhạt
Rào thưa hàng dậu chẳng buồn leo
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com