<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Nguyên TrầnCảm đề bài thơ
“Chuyện bé Thụy Điển”
của Trần Quốc Bảo

Nguyên Trần

Em mười tuổi dáng dấp thơ ngây
Một đóa hoa tay trắng mộng đầy
Cha mẹ xa nhau đời bất hạnh
Phận con hiu quạnh số không may
Tuối xanh hoa bướm sao vô phước
Gái nhỏ thơ ngây chịu đắng cay
Thế sự hợp tan câu định mệnh
Nghe qua xúc động cõi lòng nầy


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com