<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


ĐÔI MẮT NGUYỆN CẦU

Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ "Đôi mắt nguyện cầu" của chị Hải Vân. Xin có lời chúc sức khỏe quý thi hữu và gia đình. (NTPhát)Xướng:

Ai gây thảm trạng cảnh tang thương
Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường
Đôi mắt u buồn như oán hận
Sinh ly tử biệt cách ngăn đường
Cầu nguyện phật trời xin che chở
Thế giới an lành khắp bốn phương
Cõi tạm phù du đừng bất ngộ
Tìm về nẻo chính dạ thuần lương...!!! (Hải Vân)Họa 1: Đôi Mắt U Buồn

Đôi mắt u buồn mới xót thương
Phù sinh một kiếp giữa sa trường
Đau thương phát tán, ngăn mầm mống
Dịch bệnh lây lan, cản mọi đường
Phòng chống, xa người qua tám hướng
Ngăn ngừa, tránh kẻ lại muôn phương
Tu tâm khấn nguyện đời an lạc
Dưỡng tánh cầu xin bọn bất lương...(!) (Mai Xuân Thanh)Họa 2:

Thất tình nhớ điệu cải lương
Xa cách càng dài thêm nhớ thương
Mấy ai chiến thắng cõi tình trường
Loanh quanh mấy lúc đành sai lối
Lẩn quẩn bao lâu chỉ lạc đường
Rão bước giang hồ quanh tám hướng
Đưa chân phiêu bạt tới ngàn phương
Bao năm vẫn giữ tình hoài cổ
Mãi khắc ghi hoài điệu cải lương


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com