<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần


Đông buồn. Xin phụng họa bài thơ "Vào Đông" của nữ sĩ Ngô Minh Hằng. (NTPhát)Đông về giá lạnh khởi đầu
Buồn ơi! hiu hắt theo màu thời gian
Nhẹ chân bước nhặt lá vàng
Tâm tư khắc khoải làng nhàng gọi reo
Vời trông bóng ngã nắng chiều
Bâng khuâng chạnh thấy cô liêu vào hồn
Còn đâu ngọt mật nụ hôn
Thôi đành ôm kín giấc buồn trời Đông. (Nguyên Trần )Vào đông


Mùa Đông ai đã bắt đầu
Cho mây xám đục một màu không gian
Cho ta tiếc nắng thu vàng
Tiếc cơn gió thổi, nhẹ nhàng lá reo
Tiếc thu vàng rộn đường chiều
Khi mùa Đông với tịch liêu phiến hồn
Đưa tay níu cánh hoàng hôn
Thấy trong vũ trụ nỗi buồn vào Đông. (Ngô Minh Hằng)
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com