<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ "Đêm Kinh Hoàng" của thi hữu Đông Hiền Triết nói lên thảm cảnh đau thương và nước mắt của nhửng đồng bào thuyền nhân đã liều chết, bất chấp bao hiểm nguy cho bản thân gia đình, rời bỏ quê hương bất hạnh đọa đày mà trốn chạy băng đảng mafia thất học ngu đần, dốt nát tàn ác, gian manh Việt Cộng, con cháu thằng cáo Hồ đại gian dâm tặc ĐỂ ĐI TÌM TỰ DO. (NTPhát)


Xướng: Đêm Kinh Hoàng

Nghiệt súc yêu tinh, quấy nhiễu đời,
Triệu dân hốt hoảng, tản muôn nơi.
Nghìn cơn sóng chẻ, thuyền xơ xác.
Vạn tiếng sét gầm, ván tả tơi,
Kẻ kiệt sức, chìm sâu đáy biển.
Người tàn hơi, ngoi ngóp trên khơi.
Chung quy muốn lánh xa ma vực,
Nên phải liều thân, phó mạng trời ! (Đông Thiên Triết)


Họa: Kiếp đọa đày

Việt Cộng ác gian gieo khổ đời
Đắng cay tang tóc khắp ngàn nơi
Nhân tình rên siết thân oằn oại
Thế thái than van phận mỏng tơi
Liều chết ra đi vùng núi thẳm
Hy sinh vượt biển chốn trùng khơi
Đồng bào bất hạnh vì Hồ tặc
Phó mặc rủi may cho Đất Trời.


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com