<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ Hòn Vọng Phu của chị Hồng Vân. (NTPhát)HÒN VỌNG PHU


Mờ ảo đêm trăng khuyết ảo mờ
Mơ đồi kỷ niệm, dưới đồi mơ
Lặng thầm một thuở... sầu thầm lặng
Ngơ ngẩn, ngàn năm nhớ...ngẩn ngơ
Đợi núi, trông mây hoài núi đợi
Chờ non, ngắm gió, mãi non chờ
Tái tê kẻ ở...lòng tê tái
Hờ hững người đi...dạ hững hờ...! (Hồng Vân)
Họa Thơ Hồng Vân “HÒN VỌNG PHU”MONG CHỜ


Mờ mịt sương khuya tỏa mịt mờ
Mơ yêu thoáng chợt thấy yêu Mơ
Ngất ngây lãng tử hồn ngây ngất
Ngơ ngác phiêu bồng dạ ngác ngơ
Ước mộng lứa đôi luôn mộng ước
Chờ mong duyên nợ mãi mong chờ
Phấn son tô điểm màu son phấn
Hờ trách ai đây chẳng trách hờ.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com