<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ "Nhớ Trường Xưa"
của thi hữu Hồng Vân.

XƯỚNG: Nhớ trường xưa

Xuân đã đi rồi, hạ đến chưa?
Trên cành lá đổ, phượng đong đưa
Ve ru gợi lại ngày mưa sớm
Sáo hót khơi về buổi nắng trưa
Ký ức, mơ hồ...thương bạn cũ
Dòng đời...vời vợi...nhớ trường xưa
Ngây thơ thuở ấy còn đâu nữa?
Lặng lẽ thời gian...ngọn gió đùa...! (Hồng Vân)HỌA: Buổ̀n dáng xưa

Xa nhau em đã thỏa lòng chưa
Anh gởi phiến sầu theo gió đưa
Vừa mới chia tay vào lúc tối
Đã rồi cay mắt giữa ban trưa
Dở dang nào có vui cung nguyệt
Tan tác chỉ làm buồn dáng xưa
Một kiếp phù sinh hoa lá rụng
Từ nay đành mất tiếng vui đùa.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com