<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nữ kiệt Đoan Trang

Nguyên Trần

Nữ lưu Cô Phạm thị Đoan Trang
Con cháu bà Trưng Triệu ánh vàng
Bất khuất ngẩng đầu cao chống Cộng
Can trường ngoảnh mặt xuống trừ gian

Cường quyền không nản tâm hiền phụ
Bạo lực chẳng sờn dạ nữ lang
Cả nước nghiêng mình lòng cảm phục
Đoan Trang khí tiết thật huy hoàng.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com