<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ với tựa đề
thật lãng mạng tình tứ "Bỏ Nhớ Lại Đây"
của thi hữu Thuyên Huy.

Xướng: BỎ NHỚ LẠI ĐÂY

Người đi bỏ nhớ lại đây
Mùa thu tàn sớm phố lây lất sầu
Cũng cơn mưa muộn ngang đầu
Đường xưa mất dấu chân xao xác ngờ
Vàng rơi lá đổ đôi bờ
Tóc buông dáng rũ cố chờ một mai
Một mai nuôi mộng đêm dài
Chập chờn hạnh phúc đếm ngày tháng qua
Trông về một cỏi trời xa
Đong đưa chốn đó cánh hoa bạc tình (Thuyên Huy - Tàn thu 2021)Họa: Ôm nhớ vào mình

Xa anh em biết sao đây
Buồn cô đơn với nỗi lây lan sầu
Tình như con sóng bạc đầu
Trồi lên ngụp xuống xôn xao nào ngờ
Một mình lạc hết bến bờ
Bình minh chưa sáng đã chờ nắng mai
Nắng mai rực rỡ bóng dài
Như thời ân ái của ngày đã qua
Đâu ngờ mình phải chia xa
Còn đâu mộng thắm hương hoa men tình.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com