<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần
. Xin phụng họa bài thơ "Thuyền Trăng" của chị Lê Sông Thu.
Thân chúc bình an quý thi hữu và quý bằng hữu. (NTPhát).

Xướng: THUYỀN TRĂNG

Thuyền chở trăng vàng đi đến đâu?
Về nhà ta nhé, ở bên cầu
Giường đôi quạnh quẽ sương pha lạnh
Gối chiếc chơ vơ lệ thấm sầu
Ánh nguyệt lung linh làm hiện bóng
Chung trà thoang thoảng rót mời nhau
Tựa vai âu yếm, cùng im lặng
Trăng lặn, thuyền trôi, ảnh nhạt màu... (Sông Thu)

Họa: TAN TÁC

Em vẫn chưa về em ở đâu
Để anh thơ thẩn mãi bên cầu
Ngày buồn đau xót hồn pha lụy
Đêm nhớ quạnh hiu dạ nhuốm sầu
Hạnh phúc chỉ khi mình kết hợp
Bẽ bàng là lúc ta xa nhau
Tấm thân cô lữ lòng xao xuyến
Duyên nợ từ nay phai sắc màu.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com