<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Thương tiếc
nữ ca sĩ Thái Thanh

Nguyên Trần

Sinh ly tử biệt dạ bồi hồi
Hư ảo vô thường kiếp nổi trôi
Giọng hát vút cao đầy ý sống
Tiếng ca lảnh lót thấm hương đời
Gió mây lơ lửng theo cung điệu
Sương khói lung linh phủ mắt môi
Tiếc nuối Thái Thanh nay vĩnh biệt
Tài hoa danh phận cũng chia phôi. (Toronto 17/3/2030). Viết trong niềm thương tiếc nữ danh ca Thái Thanh tiếng hát vượt thời gian


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com