<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le DinhNGUYÊN TRẦN


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

Nguyên Trần


. Xin phụng họa bài thơ "Tháng Tư nầy nữa, mấy Tháng Tư"
của đại thi huynh Dương Thượng Trúc.Họa: Tháng Tư đen buồn

Ta mất nước bốn mươi bảy năm (xin lỗi câu nầy đành chịu thất luật)
Nhiều đêm nhỏ lệ khóc âm thầm
Nhớ về quê cũ lòng tê buốt
Ngày trở lại sao quá biệt tăm

Hy vọng càng chìm theo bóng mây
Cánh chim én nhỏ mãi tìm bầy
Xứ người phiêu bạt đời cô lữ
Sương điểm mái đầu tay trắng tay

Tháng Tư tang tóc tháng đen buồn
Nước mắt nhớ nhà vẫn mãi tuôn
Phiêu lãng giấc hồ trăng viễn xứ
Quê cũ mịt mờ chút dư hương

Tháng Tư đen nhuốm nỗi sầu tư
Tình mến thương quê đã chín nhừ
Sương trăng biên thùy theo gió nhạt
Lạc loài xứ lạ có gì vui.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com