<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ Ngọc Bội / Nguyên Trần


HỌA THƠ


Ngọc Bội / Nguyên Trần

Xướng: Ký ức tháng Tư đen

Bóng tối cùm gông bước cúi đầu
Nhớ ngày tang chế tủi ngàn sau
Muôn dân thảm nạn vòng xiềng xích
Cả nước lầm than nỗi đớn đau
Phách lạc hồn xiêu van khấn nguyện
Tang thương dâu bể vái kinh cầu
Một trời ký ức bao tăm tối
Ôi tháng tư đen mối hận sâu!

Ôi tháng tư đen mối hận sâu!
Tràn lan hồng thủy bởi vì đâu
Giữa lòng biển cả gào cơn sóng
Trong bóng đêm đen thét thảm sầu
Thống hận ngút ngàn đau thế kỷ
Oan khiên khắp chốn khổ dài lâu
Động lòng cố quốc còn ai nữa?
Ta hãy nguyện xin phép nhiệm mầu!

Ta hãy nguyện xin phép nhiệm mầu!
Nắm tay vùng dậy thiết tha mau
Chuông ngân thức tỉnh vang kinh sử
Trống giục bừng lên vọng khát khao
Biên giới mở toang từ bạch nhật
Cửa thành bỏ ngỏ suốt canh thâu
Kẻ thù truyền kiếp tràn xâm lấn
Sông núi hồn thiêng lấp biển dâu! (Ngọc Bội)


(Tưởng niệm 45 năm mất nước!Họa: Tháng Tư tan tác đau thương

Tháng Tư không thể ngẩng cao đầu
Giọt lệ quê hương khóc trước sau
Giặc Cộng gieo điêu tàn oán hận
Miền Nam chịu khổ lụy thương đau
Bốn phương trà rót xin van vái
Tám hướng rượu dâng để khẩn cầu
Tang tóc nhận chìm trong biến loạn
Thời gian gặm nhấm nỗi hờn sâu

Thời gian gặm nhấm nỗi hờn sâu
Quốc phá gia vong cũng tại đâu
Dân Chủ không tìm nên uất nghẹn
Tự Do nào thấy phải u sằu
Men say chiến thắng chừng hơi chậm
Khúc khải hoàn ca xem quá lâu
Nợ nưởc chưa đền nên bứt rứt
Toàn dân đang ngóng đợi tài mầu

Toàn dân đang ngóng đợi tài mầu
Ngày diệt Cộng thù hãy tới mau
Nâng chén rượu nồng xin uống cạn
Bưng mâm cá sốt cùng ăn khao
Gió đưa xào xạt lo bao khắc
Trăng chiếu lững lờ đợi mấy thâu
Xin trả nợ tình thôi ước hẹn
Non sông một gánh nợ tầm dâu. (Nguyên Trần)


Ngọc Bội / Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com