<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần

Xướng: THU

Thu vẫn đi về dỗ giấc đêm,
Tiếng thu thỏ thẻ ấm tim mềm.
Hơi thu thoang thoảng mùi hoa dại,
Làn gió thu lay động cõi thiền! (PHƯỢNG HỒNG)

Họa: Thu buồn

Bâng khuâng trằn trọc thức suốt đêm
Buồn đau xót dạ để lòng mềm
Thu mang hiu quạnh đời cô lữ
Tìm đến tâm linh vỗ giấc thiền.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com