<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Thương tiếc một vĩ nhân

Nguyên Trần

. Nhìn tấm ảnh vị bác sĩ vĩ nhân anh hùng Hadio Ali đứng trước cửa rào nhìn vào người vợ đang mang thai và đứa con trai thơ dại trước khi nhắm mắt lìa đời, lòng tôi chùn lại với bao nỗi cảm xúc bồi hồi cộng thêm lòng ngưỡng phục tôn kính. Trong tâm tình đó, tôi viết bài thơ bày tỏ lòng thương tiếc người. Xin thắp nén hương lòng tường niệm BS Hadio Ali. Rest in Peace. (NTPhát).Nhân sinh hư ảo cõi vô thường
Phải sống cho người luôn mến thương
Bác sĩ từ tâm ngời rạng dáng
Lương y độ lượng sáng soi gương
Một đời tận tụy cho nhân loại
Cả kiếp hy sinh trọn nẽo đường
Nhắm mắt ra đi hồn vĩ đại
Vợ con vĩnh biệt bỏ quê hương

. Viết trong niềm thương tiếc bác sĩ vĩ nhân Nam Dương Hadio Ali đã hy sinh sau khi trị bệnh cho nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh Covid 19 Vũ Hán


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com