<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Tình đầu tình cuối

Nguyên Trần

Vầng tóc em cài trăng thủy ngân
Bờ môi em đậm nét xa gần
Đam mê vương vấn câu chăn gối
Quấn quít mơ màng chữ ái ân
Một kiếp lửa hương màu luyến nhớ
Cả đời phận đẹp nét bâng khuâng
Tình đầu hai đứa luôn âu yếm
Tình cuối thăng hoa sắc trắng ngần. (NT)

Mơ màng say giấc hoàng hoa
Yêu em vì bởi em là em yêu


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com