<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhNGUYÊN TRẦN


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

Nguyên Trần


Tiếc thương Thầy Tô Văn Lai,
người sáng lập Trung tâm Thúy Nga

Chia tay trong cõi tạm này
Buồn nhìn lên đám mây bay chập chùng
Cô đơn vây kín mịt mùng
Tô thêm hơi lạnh không trung u sầu
Ngọc ngà trau chuốt bấy lâu
Thủy cùng Nguyệt tận một màu thê lương
Tang thương phủ kín con đường
Gia đình đau xót vô thường hư không.

Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com