<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần
. Xin phung họa bài thơ VUI CÂU XƯỚNG HOẠ
của chị Cao Mỵ Nhân. (NTPhát)


XƯỚNG: VUI CÂU XƯỚNG HOẠ

"Nào có ra gì" xướng hoạ thơ
Vậy mà đắm đuối suốt ngày mơ
Mê lời óng ả như hoa gấm
Chuộng ý êm đềm tựa tóc tơ
Phục hoá vườn tình vì khói biếc
Khai hoang rừng chữ bởi mây mờ
Tiền nhân phải thốt sầu nghiên bút
Chán nản buông vần hỏi phất phơ... (CAO MỴ NHÂN)

Chú thích: "Nào có ra gì... "là 4 chữ mở đầu bài thơ "Chữ Nho" của cụ Tú Trần Kế Xương, còn gọi Trần Tế Xương, Tú Xương (1870- 1907)HỌA: TRĂN TRỞ

Chập chờn lạc lối mảnh vườn thơ
Thương nhớ người xưa chỉ mộng mơ
Những tưởng chúng mình được kết tóc
Nào hay hai đứa chẳng se tơ
Thơ nghiêng tám hướng bừng mây xám
Ý lộng mười phương xóa bụi mờ
Mơ giấc hương quan lòng uẩn khúc
Bôn ba màu tóc bạc phơ phơ.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com