<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần

. Cảm xúc khi đọc bài thơ “Em là gái trời bắt xấu”
của người đẹp Thi nhân Trần thị Lệ Khánh. (NTPhát). Thể song thất lục bát


Rồi tôi lại trở về xứ Vĩnh
Nghe lòng mình chợt tĩnh chợt mơ
Vĩnh Bình xưa có bao giờ
Hoang tàn đỗ nát trơ vơ não nề

Ao Bà Om lối về tình cũ
Hàng tre già ủ rủ hắt hiu
Nước trong soi bóng tiêu điều
Gió lay sầu muộn nắng chiều rưng rưng

Chùa Chim bỗng lạnh lùng mấy độ
Tường rêu phong chim vổ cánh xa
Đất trời nổi trận phong ba
Quê hương tan tác nhà nhà ra đi

Đường Trà Cú lắm khi khúc khuỷu
Gái Tiểu Cần nặng trỉu ân tình
Cầu Ngang nguyện ước ba sinh
Giờ đây hiu quạnh chỉ mình mình thôi

Biển Ba Động rã rời cát lỡ
Long Toàn nay những dở cùng dang
Giặc về gieo rắc điêu tàn
Hàng dừa xanh cũng than van kiếp người

Tiếng oán hận ngút trời vang dội
Khóc cho đời tăm tối phủ giăng
Vì đâu dậy sóng đất bằng
Oan khiên cả nước nhục nhằn đắng cay

Thăm đất Vĩnh lần nầy lần cuối
Biệt ly rồi trăn trối gì không
Mai thuyền trôi giạt biển Đông
Tương lai phó mặc cho dòng nước xanh.

. Nguyên Trần (viết trong những ngày cuối cùng trước khi vượt biên tại Vĩnh Bình tháng 6 năm 1980)
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com