<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


Nguyên Trần
. Xin phụng họa bài thơ "Vũ điệu Hằng Nga"
của anh Trương Đức Hạnh.

Xướng: VŨ ĐIỆU HẰNG NGA

Nẻo mộng hoa cười ngỡ bóng em
Nàng thu lộng lẫy trước khung rèm
Tươi cười nở nụ càng yêu mến
Yểu điệu khai nguồn mãi thích xem
Vũ điệu tưng bừng hương sắc tỏa
Tình ca rộn rã bướm ong thèm
Hằng Nga lãng mạn hòa trăng nước
Chú Cuội vui vầy thỏa những đêm… (Đức Hạnh)Họa: Thương Hằng Nga
Chỉ thấy một lần đã nhớ em
Khi em xõa tóc đứng bên rèm
Xôn xao đầu ngỏ anh rình ngắm
Rạo rực bên nhà gã lén xem
Hình bóng giai nhân gieo ướm mộng
Dung nhan người đẹp khiến mê thèm
Chị Hằng tái thế loạn trời đất
Báo hại Cuội nầy thức suốt đêm.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com