<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Nguyên Trần


. Xin phụng họa bài thơ "Bến Vắng"
của chị Hồng Vân. (NTPhát)

XA VẮNG

Nguyên Trần

XƯỚNG: BẾN VẮNG

Mưa bay lất phất mặt trường giang
Nắng nhạt đìu hiu thoáng nhẹ nhàng
Lặng lẽ sông chiều dòng nước chảy
Êm đềm nắng sớm ánh dương loang
Thuyền neo bờ vắng trăng treo đợi
Bến cũ quê xa bóng nguyệt tàn
Góp nhặt ân tình xưa chẳng vẹn
Thôi đành gửi lại tiếng ly tan...! (HỒNG VÂN)


HỌA: XA VẮNG

Rão bước nhìn sông nước Tiền Giang
Cô lái đò duyên dáng nhịp nhàng
Mắt biếc mộng mơ sương sớm tỏa
Môi hồng tha thướt nắng chiều loang
Lục bình tím Hạ đang tươi nở
Đóa phượng hồng Thu sắp úa tàn
Xa cách còn đâu ngày hạnh phúc
Giờ đây chỉ tiếc kiếp bèo tan.
Nguyên TrầnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com