<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Cuộc chiến có đến lúc

Cuộc chiến có đến lúc
Chấm dứt sau muộn màng
Nhưng còn hoài dấu tích
Tang tóc trong điêu tàn

Những chung cư cao ốc
Trường học với nhà thương
Miếu đền và rạp hát
Cháy đổ sập tan hoang

Những sinh linh chết thảm
Không sống lại bao giờ
Những gia đình lâm nạn
Lạc thần mắt bé thơBao giờ hàn gắn được
Khối thương tích chiến tranh?
Bao giờ tha thứ được
Tội diệt chủng phi nhân?

Ác nghiệp này lớn quá
Khoét hằn sâu trái tim
Xé toạc tình nhân loại
Thui chột hết lương tri

Mộng tranh vương đồ bá
Hăm soán cả tinh cầu
Xá gì xương chất núi
Biển xanh xẫm loang màu

Cuộc chiến rồi đến lúc
Chấm dứt trong muộn màng
Nhưng ai chịu trách nhiệm?
Đền bù ai cưu mang?

Ai đoán nổi ý định
Thâm hiểm kẻ hung đồ?
Ai dò ra tham vọng
Bá quyền đứa trọc phu?Ai tương lai bảo đảm
Ukraine sẽ yên bề?
Ai dám tin hoà ước
Không thành giấy lộn vê?

Tội nghiệp cho thân phận
Nước nhỏ quân bàn cờ
Mãi chiến trường đối nghịch
Hai thế lực giằng co

Chết ai? Chết dân lành
Cháy gì? Cháy nhà mình
Chạy đâu? Chạy tứ tán
Mất gì? Mất giang sơnCuộc chiến dẫu có lúc
Chấm dứt trong muộn màng
Xoay vần lại nước mắt
Bao lần sũng khăn tang


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com