<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Mùa đại dịch‏‏‏‏‏‏Đại dịch rồi, đại dịch rồi!
Cộng đồng thế giới đứng ngồi không yên
Covid-19 hung lên
Lây lan khắp chốn khắp miền gần xa

Trung quốc chưa kịp thở ra
I-ran, Ý, Nhật, Hàn đà theo sau
Mỹ, Pháp lúc trước chưa sao
Bây giờ cũng vội mau mau kéo cờ
Khuẩn lan từng phút từng giờ
Bệnh lây chẳng cứ chạm, sờ mới lây
Bốn phương Nam Bắc Đông Tây
Bản đồ dịch tễ chấm đầy vết loang

Hơn mười hai vạn dính chàm
Bốn ngàn dư chết ngỡ ngàng bi thương
Cách ly phòng dịch cấm đường
Kiểm tra y tế khẩn trương thi hành
Đóng cửa biên giới đã đành
Cấm bay, cấm tụ tập thành đám đông
Trường học phòng trống người không
Quây vùng tâm dịch để mong ngăn ngừa

Bà con nhanh nhạy có thừa
Ùn ùn tích trữ hàng mua kẻo mà
Phong toả lệnh cấm ban ra
Hết còn đi lại nằm nhà lai rai

Gạo châu củi quế vì ai?
Khẩu trang, keo sát trùng tay biến liền
Giấy lau, thuốc tẩy xin quên
Chậm chân nước đục trâu quèn ngẩn ngơ

Hai thùng mì gói tạm vơ
Vài vỉ đông lạnh may nhờ qua cơn
Mắm sấy gạo bịch? Gật luôn
Rau xanh? Thôi chả, dám còn tươi chăng
Lang thang ngắm hỏi chị Hằng
Bao giờ vi-rút mới thăng lên trời
Hay là xuống đất Chị ơi
Làm thơ mà cũng đứng ngồi không yên!(Mùa đại dịch Covid-19)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com