Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ơn Mẹ của Cố NS Lê Dinh,
qua phần trình bày của Nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung
Hòa âm: Anh Tú - Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal) Canada.

Tháng 11-2021Free Web Template Provided by A Free Web Template.com