<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Trận chiến này cuộc chiến xưa

Theo dõi tin mà lòng nặng trĩu
Vẫn quân Nga không kích hãm vây
Công trình sập, nhà tan cửa nát
Đất Ukraine rung chuyển đêm ngày

Vừa tìm thấy một hầm trú ẩn
Xác dân thường quặt trói khảo tra
Trước lúc nhận viên đạn sau ót
Của giặc thù khi rút quân ra

Lại phát hiện hố nông lấp vội
Đào lên bao thi thể dân lành
Giết man rợ thoả cơn thú tính
Hay trả thù cho đám viễn chinh!

Nhìn sao giống Mậu Thân xưa thế
Xác đồng bào Huế, Việt Nam tôi
Tết 68 cộng quân tấn kích
Cuốc, AK hành quyết rợn ngườiTháng Tư này Ukraine ngụt lửa
Từng con đường sôi sục can qua
Lòng đất mẹ oằn đau rên xiết
Lễ Phục Sinh suối lệ chan hoà

Tháng Tư xưa Miền Nam thống hận
Gót Bắc thù dày xéo quê hương
Bao thảm cảnh máu xương hiển hiện
Lễ Phục Sinh uất nghẹn đoạn trường

Đã cưỡng chiếm Crimea sát nhập
Cuộc xâm lăng chưa thoả ma vương
Bao khủng bố, chiêu trò lấp liếm
Vẫn sân si khát vọng ngông cuồng

Đã cướp được nửa phần đất nước
Còn mưu đồ xích hoá toàn dân
Xua sinh bắc tử nam oan nghiệt
Tắm đẫm thêm máu Việt ba phầnLũ quân "Z" tấn công liên tiếp
Donetsk, Luhansk, Mariupol
Nhưng dân tộc Ukraine quả cảm
Azovstal quyết chiến không hàng

Những chiến sĩ Ukraine anh dũng
Nghiệt ngã trong thế trận mất còn
Vẫn kiên cường chắc ghì tay súng
Sử xanh đời ghi khắc điểm son

Tháng Tư về tránh sao liên tưởng
Trận chiến này cuộc chiến năm xưa
Cùng nước nhỏ cùng không sờn chí
Ukraine còn nguyên khối tự doCầu mong bạn qua cơn quốc nạn
Giữ vẹn toàn lãnh thổ non sông
Vì độc lập tự do trên hết
Khối quân dân đoàn kết một lòng

Các bạn là anh hùng bất tử
Dẫu mai này diễn tiến ra sao
Trong ngưỡng phục của toàn thế giới
Gương trung trinh xứng đáng tự hào


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com