<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏ CORONA! ƠI... CORONA!!!
‏‏‏‏‏‏ Ơi này anh bạn Corona
Ai cũng hãi hùng trốn ở nhà
Nhưng bạn cứ lỳ đeo bám mãi
Bao người nhiễm bệnh phải đi... xa...

Bệnh dịch Corona lan khắp nơi
Mỹ Âu nào tránh khỏi - Ôi trời!!!
Vậy mà An Nam ta anh dũng
Biên giới Việt-Trung thả lỏng chơi

Chính phủ ta nào có một mình
Việt Nam - Trung Quốc rất an ninh
Mắc chi sợ hãi corona nhỉ?!
Đừng đóng biên cương - Chuyện thường tình!

Lạy trời!!! ban phước độ muôn dân
Viruscorona mau giảm dần
Nhân loại an vui trong cuộc sống
Nhà nhà khỏi cảnh mất người thân
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com