<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

Khai bút
đầu năm 2019Bài thơ khai bút cho đầu năm nay
Không phải để chào mừng đầu năm mới
Cũng chẳng là lời chúc tụng dông dài
Mà thương một Việt Nam ngày thêm đen tối

Bao người Việt ra đi đều mang tội
Vong quốc, vọng ngoại... nhưng lỗi do ai?
Nếu một chính quyền thực sự có tài
Ai đâu dại mà bỏ mình nơi xứ lạ!

Bốn mươi bốn năm dân vẫn hối hả
Tìm cách trốn quê tất tả bôn ba
Dù làm thân cò lả ở xứ xa
Vẫn cố gắng thoát tà quyền Cộng sản

Một Trăm Năm Hai người đang tản lạc
Trốn tìm bắt của chính phủ Đài Loan
Có người viết họ làm nhục quốc thể
Mà không ai trách móc bọn tham quan

Sống trong một đất nước mà người dân
Đời an bình thì không ai bỏ trốn
Nhà cửa cha ông bao đời khốn đốn
Cho con cháu mình vui hưởng ngày sau

Thế mà... nào có được gì đâu!!!
Họ càn quét, phá ruộng vườn mầu mỡ
Và hôm nay khi bình minh vừa tỏ
Vườn rau Lộc Hưng bị phá vỡ tan tành!

Đất nước mình giống như mảnh chiếu manh
Đã tả tơi lại càng thêm tơi tả
Dân của mình mỗi lúc càng tàn tạ
Không vì đói nghèo mà do bọn Cộng

Hỏi Trời có thấu cho chăng?
Cảnh đời vất vả ai bằng dân ta!
Muốn sống yên ổn hiền hòa
Khó lòng trước bọn quan tà Việt Nam!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com