<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
Nếu mai mốt
Nếu mai mốt em không làm thơ nữa
Có ai buồn hay tưạ cưả ngóng trông
Có chờ những cánh thư hồng
Lời êm như mật ấm lòng thi nhân

Nếu mai mốt em xa dần thi tứ
Hỏi lòng ai có trăn trở thâu canh
Bên này dòng nước sông Seine
Ngóng sang chỉ thấy màu đen chập chùng

Nếu mai mốt cánh phượng hồng tan tác
Bởi thu tàn đã rưã nát đời hoa Ai người thương xót dùm ta
Cánh hoa giưã chốn ta bà nhiễu nhương

Nếu mai mốt ta đường ai nấy bước
Biết bao giờ mới được gặp lại nhau
Nhớ về giây phút ban đầu
Vui tình tri ngộ giòng châu đầm đìa

Đêm hiu quạnh canh khuya lời gửi gấm
Những ân tình thấm đậm không hề phai
Sông thơ ví đã chia hai
Xin em cất bước mong ai đừng buồn

Biết là sẽ lệ tuôn giờ ly biệt
Cúi đầu đi mải miết chẳng dám quay
Khi em về chốn phương Tây
Paris có ngóng mong ngày trông đêm

Nếu mai mốt lỡ thềm xa vắng bóng
Người có còn dệt mộng thả thơ rơi
Đó đây cách biệt trùng khơi
Tình thi mãi nhớ một đời không quên

Nhưng...
khi hồn thơ chẳng kề bên
Thì...
con chữ cũng xóa tên em rồiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com