<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏ Thêm một tháng Tư buồn
Bốn Mươi Lăm Năm sóng thần nổi dậy
Miền Nam Việt mình bảy nổi ba chìm
Người dân hốt hoảng như những bầy chim
Bị vỡ Tổ đắm chìm trong biển loạn

Những tưởng rằng bao nạn tai đã thoát
Chuyện đau buồn là ký ức nhớ đời
Ai có dè đâu cuộc sống muôn nơi
Trên thế giới chừ rơi vào bể khổ

Tại vì ai??? Chính là Cộng Sản đó!!!
Đến khi nào hai chữ ấy rã tan
Thì lương dân thế giới sẽ bình an
Không bị hãm hại đưa vào đường tử

Tuy không nói nhưng đối diện cớ sự
Lòng mỗi người đều tư lự giống nhau
Tham vọng bành trướng bá chủ hoàn cầu
Trung Cộng gieo khổ đau cho nhân loại.Phật xưa từng dạy chúng sinh
Tu thân tích đức thiện sanh ác lùi
Gieo gió sẽ gặt bão thôi
Duyên sinh - diệt tùy mỗi người chúng ta
Cầu xin thế giới ta-bà
Thoát cơn bệnh dịch trầm kha hoành hành
Ngoài kia nắng đẹp trời xanh
Chờ ta đón tháng ngày lành tươi vui (Tháng Tư 2020)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com