<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
Trầm luân bể khổ
Tin tức thế giới năm nay 2020 nhiều tai ương xảy ra khắp nơi khiến bao sanh linh ra đi trong tức tưởi, dân lành chịu nhiều khổ nạn biết đến bao giờ nạn khỏi tai qua. Cầu nguyện cho thế giới thường an ổn

Năm nay thế giới điêu tàn
Lũ về bão tới tung hoành khắp nơi
Hết Việt Nam - Úc kêu trời
Cũng bị lũ lụt tơi bời tứ tung

Mỹ nào tránh khỏi họa chung
Zeta ghé đến quậy vùng Louisiana
Cali rừng cháy lan xa
Dân đành di tản cửa nhà bỏ không

Nước Pháp gặp cảnh đau lòng
Thánh đường máu chảy tuôn dòng vì đâu?!
Người ta đi lễ nguyện cầu
Hung đồ xông đến cầm dao chặt đầu

Ba người gục ngã ngay sau
Kẻ ác cắt cổ máu đào tuôn rơi
Bây giờ Đức - Pháp nhiều nơi
Dịch Vũ Hán tái phát trời châu Âu

Khi nào mới hết khổ đau
Hồng ân Chúa - Phật nhiệm mầu độ dân
Mong sao bể khổ trầm luân
Mau mau chấm dứt nghìn lần cầu xin
Mỗi ngày niệm Phật cầu kinh
Nguyện con hồi hướng an bình thế gianFree Web Template Provided by A Free Web Template.com