‏‏‏‏‏‏ ĐẸP MẶT!

‏‏‏‏‏‏ Ối chao đẹp mặt quá như ri
Trí tuệ đỉnh cao đến thế ni!!
Khốn khổ kêu oan phải ở lỗ
Nhục nhằn khiếu kiện đành trần xi
Van nài than khóc rồi quên lãng
Lạy lục cầu xin đáng kể chi
Đạo đức nhân văn quăng sọt rác
Cởi chuồng loã thể cũng can gì!!. Cảm tác khi thấy video trên!Free Web Template Provided by A Free Web Template.com