<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
‏‏‏‏‏‏ Một chút nặng lòng
‏‏‏‏‏‏Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng hậu đình hoa (Trần Hậu Chủ)

‏‏‏‏‏‏Trách làm chi những người ca kỷ
Son phấn ngâm nga khúc nhạc tình
Mắt thấy cảnh đời tươi hoa mỹ
Đất người chim hót, nắng bình minh ...

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Bà Trưng Bà Triệu gái quần thoa
Đất nước ta, cảnh đời bất hạnh
Giặc Cộng về nát cửa tan nhà...

Đâu chỉ ca nhi quên vận nước
Con thuyền tổ quốc sắp đắm chìm
Đời có mấy ai thèm bơi ngược
An nhàn hưởng thụ sống êm đềm...

Nho sinh hẵn biết điều trung hiếu
Quốc biến mới nhìn được tôi trung
Chữ nghĩa thánh hiền anh thông hiểu
Vun bồi đất tổ bổn phận chung ...

Cầm bút đề thơ anh có nhớ
Quê nhà giặc Cộng phá tan hoang
Mất nước lòng dân đang lo sợ
Tương lai nước Việt đã sắp tàn ..!!

Ngâm hoa vịnh nguyệt đâu cần biết
Đâu cần nghĩ đến chuyện nước nhà
Sĩ phu còn tệ hơn ca nữ
Làm sao sánh được với ông cha ...

"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch"
Đặng Dung, Nguyễn Trãi đã một thời
Dùng cây bút gom lòng yêu nước
Xót buồn nhắc chuyện cũ nghe chơi !!Free Web Template Provided by A Free Web Template.com