<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
Sóng dậy cờ tanBiển đã tràn dâng sóng bạc đầu
Gió hờn sông núi rít thương đau
Con thuyền tổ quốc mong manh quá
Con cháu Tiên Long khóc nghẹn ngào!

Lãnh đạo một bầy trông giống khỉ
Vừa hèn, vừa dốt lại vừa tham
Giặc kia lấn đất dành luôn biển
Dưới mắt Tàu không có Việt Nam...

Một lũ cô hồn đảng Cộng ơi!
Việt Nam sắp mất tới nơi rồi
Bắc phương, Chệt Cộng quân tham bạo
Ỷ mạnh, đông dân xưng con trời!

Lựa bạn mà chơi. Bớ lũ ngu
Bắt tay thân thiện với quân thù
Khom lưng, vâng dạ...Bao điều thiệt
Vận nước, tương lai...sẽ mịt mù

Mười sáu chữ vàng...phân cũng vàng
Từ thuở hồng hoang Chệt đã mang
Lòng tham lấn chiếm giang sơn Việt
Thế giặc luôn như nước lủ tràn...

Nước nhỏ mà lòng dân không nhỏ
Ải Chi Lăng đỏ máu giặc Tàu
Sông bạch Đằng Chệt nghe còn sợ
Thây chết đầy sông đỏ máu đào...

Nhưng mà Đảng Cộng mềm như sậy
Chỉ giỏi hầm hè ức hiếp dân
Giàn khoan chúng đặt còn nguyên đấy
Đất của ông cha cứ mất dần!

Nước đã tràn ly dân chúng ơi!
Vùng lên SÁT CỘNG lũ giun giòi
Bẻ tan lềm búa, cờ sao máu
Hai chữ tự do đẹp sáng ngời

Việc nhà ổn định ta chung sức
Ngăn đánh giặc Tàu giữ biên cương
Thế yêu nhưng lòng dân đoàn kết
Đánh tan lũ Chệt. Giặc Bắc phương...
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com