<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
‏‏‏‏‏‏ Thăm chùa Việt Nam
‏‏‏‏‏‏Chân theo lối gió nhịp đều
Cảnh u nhàn xóa ít nhiều buồn thương
Bụi đời căn nghiệp đeo vương
Mắt nhìn tượng Phật mùi hương cửa thiền

Hồ sen mặt nước phẳng yên
Tháng nầy hoa nở sắc duyên tươi màu
Chấp tay van vái nguyện cầu
Cho mai nắng ấm tan sầu tan lo

Bước đời tựa dáng con đò
Lô nhô sóng ngược khó cho thuận dòng
Tận tâm tận lực hết lòng
Ước trời nắng ấm cầu mong thuận hòa

Từ tâm khẩn nguyện thiết tha
Cây hy vọng sẽ trổ hoa tươi màu
Đón em về vui biết bao
Cửa nhà ấp áp hoa đào năm xưa.

Hoa đào nở, hết gió mưa
Ăn chay niệm Phật đủ chưa trả đền
Trọn đời ân nghĩa không quên
Bước đời đã hết gập ghềnh lối đi...Free Web Template Provided by A Free Web Template.com