<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
‏‏‏‏‏‏ Trưa 27 tháng tư
‏‏‏‏‏‏ Nắng đỏ trời trưa nắng tháng tư
Ta đi lầm lũi giữa đời hư
Sau lưng bụi cuốn mờ gai gốc
Trước mặt đường trơn đến khó ngờ...

Quen chân bỏ chạy không do dự
Hơn tháng hãi hùng lửa liếm lưng
13 tháng 3 ta còn nhớ
Gió Kontum buồn vẫy tiễn chân...

Sông Ba chắn lối, sau lưng giặc
" Sao vàng, Thép" nôn nả đuổi theo *
Tình cảnh quân dân rất nguy ngập
Giặc pháo liên miên, sáng, trưa, chiều...

Đi giữa đập Đồng Cam- vách núi
Hoang lộ từ lâu đầy bẩy mìn
Thượng liên rải đạn bay như trấu
Thần sầu đất thảm quỷ ma kinh...

Cầu Ba Ngòi sập ...Làm sao bay?
Nước ròng sát đáy cũng còn may
Đâu phải xe nào qua cũng được
Đường tử thần! cảnh của trần ai !

Ngã ba Bình Tuy đầy dân lính
Muốn nhập thành ngựa bỏ yên cương
Vất vưởng bờ tre ba bốn bữa
Buồn, lo, đói, khát... Ốm trơ xương ...

Vào thành không súng, lính như dân
Vũ khí đâu tự vệ, phòng thân
Xuống đò cỡi sóng về Long Hải
Sài Gòn hoa lệ đã thấy gần...

Dân quân Bà Rịa dồn ra biển
Chật đường, ta phjải chạy theo thôi
Giã từ trại Lam Sơn. Lưu luyến
Thân xác nhừ đau mỏi rã rời ...

Nắng đổ hào quang, trưa Vũng Tàu
Chức trọng quyền cao, dân nhà giàu
Chật đường xe pháo xe đời mới
Dồn hết về đây. Chờ đi đâu ?

Ta dẫn mấy chú em lính trẻ
Tìm đò băng biển về Gò Công
Bến Đình đò lắc lư, sóng nhẹ
Đâu ngở giữa biển nỗi cơn giông...

Chạy tới chạy lui chẳng khỏi tù
Phải chi, tại, bị... Chuyện tháng Tư
Ý trời đã sắp làm sao cải
Đi ở, chuyện đời ai khôn ngu...
* Sư đoàn Thép và Sao Vàng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com