<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

CHIẾN SĨ BIỆT ĐỘNG QUÂN

Biệt Động Quân,lính Biết Động Quân.
Những người trai khoác áo hoa rừng
Lâm trận thét :" Biết Động Quân, Sát"
Thời thế đổi , non sông bi đát
Biệt Động Quân buông súng tan hàng
Rời quê hương đất khách tựa nương
Người sống còn, tóc đã nhuộm sương
Kẻ đã mất, ôm hờn chiến bại.

. Cảm tác bài viết về Tiểu Đoàn 82 BĐQ của Quang Cầu Muối.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com