<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
‏‏‏‏‏‏ BỮA CƠM NHỚ ĐỜI

‏‏‏‏‏‏ Sống quê người, cô đơn trên gác trọ
Không cảnh nào buồn bằng cảnh chiều mưa
Nhìn mưa rơi, tôi nhớ chuyện ngày xưa:
Thời chống thực dân, tôi hang say lắm
Là công chức, cuộc đời đang yên ấm
Hưởng ứng phong trao kháng chiến đuổi Tây
Bỏ sở đang làm, ra bưng chống Pháp
Bị công an Tây bắt tại Mỹ Tho
Ba tháng giam, không có một bữa no
Ngày được thả, không một xu dính túi.
Một người bạn cùng mãn tù hôm đó
Nhà anh ở gần Thành phố Mỹ Tho
Anh mời tôi đến nhà anh nghĩ đở.
Thân mẩu của anh, vô cùng mừng rỡ
Bà cho tôi ăn một bữa cơm chiều
Dưa cải chua, và cá bống kho tiêu
Tôi thưởng thức như cao lương, mỹ vị.
Lúc hưng thời, bò, heo chẳng là chi
Khi thất vận, cá bống kho , dưa cải
Trên bảy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Bữa Cơm Nhớ Đời, trong lúc sa cơFree Web Template Provided by A Free Web Template.com