<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ CANH TÝ (2020) VÀ TÔI
‏‏‏‏‏‏
Kỷ Hợi, nay mai sắp mãn rồi
Tân niên Canh Tý sẽ đến nơi
Mỗi một năm qua, già thêm tuổi
Tôi lên chín bảy (97), tuổi cuối đời.
Chuẩn bị hành trang du tiên cảnh
Gác bỏ lợi danh, sống thảnh thơi
Bầu rượu, túi thơ, vui với bạn
Công danh sự nghiệp trả lại đời
Chẳng chúc băn khoăn, không tiếc rẻ
Có đến, có đi luật của Trời.
Mời bạn cùng tôi nâng cốc rượu
Tiễn Heo đi, đón Chuột ra đờiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com