<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


ĐÔNG XỨ LẠ
NHỚ VỀ QUÊ MẸHôm 03-01-2022, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đón tiếp trận Tuyết đầu tiên.
Trông cảnh vật mịt mờ nghe lòng buồn, nhớ quê hương.
Xin mời quý vị đọc bài thơ tức cảnh dưới đây
để có vài phút giãi khuây. (TC/Lão Mã Sơn)

Hôm nay,
Trận Tuyết đầu đổ khắp Hoa Đô
Hoa Tuyết trắng bay bay theo gió
Phủ lên trên khắp cả núi đồi
Mái nhà ai quyện làng khói sưởi
Cảnh vật như tranh đẹp tuyệt vời !
Tôi thẫn thờ đứng bên song cửa
Bên cốc cà fê nóng bốc hơi
Ngắm cảnh mùa Đông trên xứ lạ
Nhớ về quê Mẹ quá, Đông ơi ! (Hoa Đô, 03-01-2022)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com