<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le DinhTHƯƠNG TIẾC LỆ THUNước mắt mùa Thu rơi trên bản nhạc
Ca sĩ Lệ Thu từ giã trần gian
Mang xuống tuyền đài giọng hát oanh vàng
Khi Lệ Thu hát bản "Mùa Thu Chết".

Tiếng hát Lệ Thu như oán, như than
Văng vẵng bên tai bản "Thuyền Viễn Xứ"
"Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường".

Con thuyền viễn xứ nhổ neo lần nầy
Đưa Lệ Thu từ giã cõi trần gian
Tiễn Lệ Thu tôi thắp một nén nhan
Nguyện cầu người đi vui miền cực lạc.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com