<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nửa thế kỷ trước Anh là Lính chiến
Ngoài biên cương chống giặc giữ quê hương
Thời thế đổi thay, Miền Nam mất nước
Đất khách lưu vong, sống kiếp tha phương.

Nửa thế kỷ sau tóc đã nhuộm sương
Ôm mối hận lòng là người thua trận
Đêm đêm lang thang nhớ về cố quốc
Buồn nỗi buồn người mất quê hương.

Chiến hữu ơi, hãy tạm gác bi thương
Sống an vui khi tuổi thọ cuối đường
Một ngày nào đó giã từ trần thế
Hồn ta sẽ về thăm lại cố hương.(Mùa Tháng Tư Đen)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com