<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


ÔNG LÃO CHÈO ĐÒXin mời quý thân hữu đọc bài thơ " Ông Lão Chèo Đò" dưới đây để giãi khuây, trong khi bó gối ngồi nhà để tránh Covid 19, và tiêt trời lạnh mùa Đông. (TC/Lão Mã Sơn)

Tôi gặp Lão Chèo đò ngồi chờ khách
Lão là lính già chiến bại đổi đời
Giã từ vũ khí, chèo đò kiếm sống
Dãi nắng dầm mưa đưa khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Giúp cho áo cơm qua tháng, đoạn ngày

Chuyện thiên hạ Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cũng chẳng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy Tu, quan to, dân dã
Để không mang lấy tai bay họa gió.

Giúp vui cho khách , Lão cất tiếng hò
Vừa trách lòng người, vừa than thân phận:
“Hò hơ…Thế nhân lắm kẻ vong ân
Khách lữ hành khi đã sang sông
Mấy ai còn nhớ đến ông lái đò” !


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com