<BGSOUND src="Nhac Thuong Con Ca Ro Dong.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.

QUÊ TÔI

Quê tôi chỉ có hai mùa
Trăng tròn giữa tháng, có chùa quanh Năm
Chuông hôm mõ sớm ngày Rằm
Làng quê Tỉnh lẻ, tằm thường thế thôi
Mai nầy tôi bỏ quê tôi
Bỏ làng bỏ xóm, buồn ơi là buồn !


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com