<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


Thưa quý thân hữu,
Theo cổ tục thì Vui Xuân (Tết) chỉ có 3 ngày mà thôi.
Hôm nay là Mồng bốn, tức là hết Tết.
Xin mời quý thân hữu đọc bài thơ Tết Nhâm Dần 2022 dưới đây để giải khuây,
và thấy tôi đón Tết như thế nào.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com