<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ TẾT THA HƯƠNG
‏‏‏‏‏‏
Thời gian lặng lẽ hững hờ trôi
Tân niên Canh Tý sắp đến nơi
Con đường trần thế càng thu ngắn
Trên đầu chồng chất một tuổi đời.

Kẻ vui hạnh phúc mừng đón Tết
Người buồn thân phận chán ngán đời
Quả phụ mất chồng trong cuộc chiến
Tết, cô đơn nước mắt tuôn rơi.

Tết đến đau lòng người thất quốc
Xuân về xót dạ kẻ ly gia
Lưu vong phiêu bạt trên đất khách
Tết Tha Hương ray rứt nỗi nhớ nhà.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com